Rendelkező nyilatkozat

Alapítványunk

 KEDVES SZÜLŐK ÉS ÉRDEKLŐDŐ LÁTOGATÓINK!

 Az Szja. törvény ebben az évben is lehetővé teszi, hogy befizetett adónk 2 x 1 százalékának sorsáról mi magunk döntsünk.

 Az egyik 1 százalékot az adózó állampolgár a külön törvényben meghatározott alapítvány, vagy az előírt feltételeknek megfelelő egyéb szervezetnek juttathatja.

Intézményünk egyik önfeláldozó és gyermekszerető pedagógusa, Urszinyi Endre† tanár úr gondolata és az általa befizetett alapító tőke hozta létre évtizedekkel ezelőtt az azóta is működő alapítványt, azokban az időkben, amikor még alig-alig létezett ilyen jellegű kezdeményezés.

Az alapítvány alapvető célja: az FM KASZK - Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakképző Iskolája és Kollégiuma diákjainak segítése és ösztönzése szakmai-tanulmányi fejlődésükben, az iskola pénzügyi lehetőségeinek kiegészítése kuratóriumi döntés alapján, kiváló tanulók külföldi tanulmányútjának támogatása, taneszközök beszerzése, számítástechnika fejlesztése.

Az alapítványi pénzeszközök szerény mértékben, de folyamatosan gyarapodnak, amellett, hogy az alapítvány finanszírozni tudja az alapszabályban meghatározott feladatát.

Amennyiben Ön úgy döntene, hogy adója 1 százalékát az Ursziny Endre Tanulmányi Alapítványnak adományozza, tájékoztatjuk, hogy az alapítvány adószáma:

18047314-1-42


Fontos!

Kérjük, hogy az adó 1 százalékáról történő nyilatkozatban az iskola nevét ne szerepeltessék (csak az alapítványét), mert az iskola nem jogosult az 1 százalékok fogadására!

Támogató szándékukat köszönjük.

 Budapest, 2014. október

Dr. Rieger László, s.k.                                                          Pintér Karolina

az alapítvány kuratóriumának elnöke                                    az iskola igazgatója

A rendelkező nyilatkozat itt letölthető

AZ ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁNAK RÖVID TÖRTÉNETE

Az alapítványt 1978-ban iskolánk volt tanára, Ursziny Endre nyugalmazott középiskolai tanár, állatorvos kezdeményezésére, az 1930-ban alakult Végzett Növendékek Baráti köre hozta létre, 25 000 Ft- alaptőkével. Céljuk olyan "tanulmányi alap" létesítése volt, melynek éves kamatából az arra érdemes, végzős tanulók külföldi tanulmányútját lehet támogatni.

Iskolánk 1991. szeptember 16-án megújította az alapító okiratot, minek alapján a Fővárosi Bíróság 1992. február 14-én - 9, Pk. 67.035/3 számú végzésével - ismételten nyilvántartásba vette.

1997. november 5-i keltezéssel módosítottuk és kiegészítettük az alapítványi célokat: az intézmény kertészeti elméleti és gyakorlati oktatása feltételeinek javítása megjelölésével.

Az alapító okirat utolsó kiegészítő módosítását 2003. november 30-án kezdeményeztük, ami jelenleg is az érvényben lévő dokumentum.

A Fővárosi Bíróság 2003. december 18-án 9. Pk. 67.035/1991/10. számú végzésével alapítványunkat közhasznú fokozatú szervezetnek minősítette.

ALAPÍTVÁNYUNK JELLEMZŐI

 1/. Az alapítvány alapítója

 Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakképző Iskola, Kollégium, FVM Gyakorlóiskola

 Az alapító nevében az alapító intézet mindenkori igazgatója jár el.

 Az alapító tisztelettel és hálával emlékezik Ursziny Endrére, az intézet köztiszteletben álló, volt tanárára, az alapítvány névadójára, aki a Végzett Növendékek Baráti Körének bevonásával, az Intézet arra érdemes tanulóinak támogatására az első alapítványt létrehozta.

2/.Az alapítvány neve és székhelye

 Az alapítvány neve: Ursziny Endre Tanulmányi Alapítvány

 Az alapítvány székhelye: 1149 Budapest, XIV. Mogyoródi út 56-60.

3/. Az alapítvány célja

  • · Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
  • · Kertészet, földmérés és térképészet tudományos és gyakorlati eredményeinek megismertetése, korszerű technikák és technológiák népszerűsítése.
  • · Alapító intézetben tanulók szakmai fejlődését elősegítő belföldi, vagy külföldi tanulmányutak, csoportos kirándulások szervezése és anyagi támogatása.
  • · Természetvédelem, állatvédelem.
  • · Környezetvédelem.

BESZÁMOLÓ AZ ALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A végzős technikus hallgatóink közül minden évben a legjobb írásbeli eredményt elért tanuló részt vesz az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen. Eredményeinket tekintve általában többen is bekerülnek a legjobb 10 közé. Ennek támogatása kiemelt feladata alapítványunknak. Ez a parképítő és földmérő tanulóinkra egyaránt érvényes.

Más forrás hiányában év végén jellemzően hozzájárulunk a szakmai gyakorlati vizsgákhoz szükséges anyagok beszerzésében.

Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink minél szélesebb körben meg tudják méretni magunkat, ezért távolabb megrendezett versenyek esetén az utazás és szállás költségeit is finanszírozni szoktuk.

Örömmel járulunk hozzá kiemelkedő tanulmányi eredményt vagy sportversenyen jó helyezést elért diákok év végi jutalmazásához. Ehhez tavaly a legmegfelelőbbnek a könyvjutalmat éreztük, hogy tudásukat tovább tudják gyarapítani.

Tovább a kategóriában: « Japánkert Szaktentermek »

Támogatóink

 elte-fuveszkert 81 x 81borhymini  logo face

Kiemelt támogatónk Mészáros József KASZK műszaki tanácsadó, aki több értékes növény örökbefogadásával lehetővé tette új honlapunk létrehozását. Köszönjük!

Kapcsolat

Tagintézményi OM azonosító: 035269/009
Telephely kód:
1149 Budapest, Mogyoródi út 56-60.

Telefon: +36-1-273-2741  /  Fax: +36-1-273-2744
E-mail: titkarsag.vmszki@gmail.com

Igazgató: Pintér Karolina

www.vmszki.hu

KMASZC Varga Márton Technikum / 1149 Budapest, Mogyoródi út 56 – 60.

Telefon: +36 (1) 273-2741