Történet

A VARGA MÁRTON ISKOLA TÖRTÉNETE


Az iskola alapítási éve 1906, illetve 1926. Mai területén 1906-ig haszonbéres földek voltak, ahol többnyire bolgár kertészek zöldségféléket termeltek. A zuglói elemi iskola igénylésére a tanács 1906 őszén ezekből a földekből az elemi iskolához kapcsolódó Kis Szuglói Gazdasági Ismétlő Iskola részére 4 holdalt jelölt ki gyakorlóterület céljaira, azzal a kikötéssel, hogy azt kertészet, szőlőművelés, gyümölcsfatenyésztés és más mezőgazdasági célra kell fordítani. A tanácsnak ez a rendelkezése vetette meg az alapját a kertészeti telepnek. A tanács 3 év után ezt a területet 16 holdra bővítette ki.

Ezzel párhuzamosan 1905-ben Szabó István fiatal vidéki tanító tervet dolgozott ki egy gazdasági irányú szakiskola és mintagazdaság létrehozására, mely tervet Budapest Székesfőváros Tanácsa elfogadott. Az alakuló Székesfővárosi Önálló Gazdasági Népiskola működésére a VII. ker. Egressy út 73. alatti 40 kh területű üres telket jelölte ki, amely a Hajtsár út(ma Nagy Lajos kir.) - Egressy út - Mogyoródi út - Angol utca közötti területet jelentette. Az iskola 1907-ben kezdte meg működését Szabó István igazgatása alatt.

Három tantermet rendeztek be, az iskola akkor gazdasági és kertészeti irányú négy osztállyal indult, a tanulók létszáma 117 volt. A határozatban azt is elrendelte a tanács, hogy a VII. kerület Egressy út 71. szám alatti Polgári Leányiskolához kapcsolódó Gazdasági és Háztartási tanfolyam tanulói gazdasági oktatását a népiskola területén végezzék.

1909-ben az Önálló Gazdasági Népiskola szomszédságában megalakult a
Székesfővárosi Iskolai Növénykert,
igazgatója Kiss Jenő Sándor ideiglenes hivatalnok volt. 1912-től Varga Márton lett az igazgató. A székesfőváros tanácsa 1913. augusztus hó 26-án a 63.443/903-XIV. számú határozatával az Egressy út 71 sz. alatti Polgári Leányiskola felett, annak épületében egy önálló Kertészeti Gazdasági és Háztartási Leányiskolát nyitott meg, három-három évfolyammal, melynek az iskolai növénykert szolgált gyakorló települ.

Az Önálló Gazdasági Népiskola 1913-ban elköltözött. 1926-ban a Kertészeti Gazdasági és Háztartási Leányiskola és az Iskolai Növénykert összeolvadt és az Egressy út 73. szám alatt megalakult a Budapest Székesfővárosi Községi Kertészképző Iskola, melynek vezetésével Varga Mártont bízták meg.

A székesfőváros tanácsa az Országos Magyar Kertészeti Egyesülettel egyetértve az intézmény keretén belül 1928-ban megszervezte Magyarország első Kertésztanonc Iskoláját is. A tanonctartó kertészetek kivétel nélkül beíratták az iskolába tanoncaikat. 1942-ben az iskola szervezetében nagyjelentőségű változás történt, ugyanis a székesfőváros tanácsának elhatározásából a földművelésügyi miniszter 86.104/1942-VII. számú rendeletére
Középfokú Kertészeti Tanintézetté alakította át. Az átszervezett iskolában is működött a Kertésztanonc Iskola, csak az 1944-45-ös tanév háborús nehézségei miatt nem nyílt meg.

1943-ban alakult át az iskola Kertészeti Középiskolává és 1946-tól, mint Mezőgazdasági Gimnázium működött. Az 1947-49-es években Felnőtt Dolgozók Kertészeti Középiskolája is iskolánkban végezte munkáját, majd 1950-től a Földművelésügyi Minisztérium Főhatósága alá került. 1954-ig, mint Mezőgazdasági Technikum Dísznövénytermesztési tagozata szerepelt. 1955-től az iskolatípusnak megfelelő levelező tagozat is létesült. Iskolánk 1954-től 1960-ig Mezőgazdasági Technikum Zöldség- és Dísznövénytermesztési Tagozat, 1961-től pedig általános tagozatú Kertészeti Technikum volt.

1967-ben Asztalos János Kertészeti Technikum, majd 1973-tól az Agrártudományi Egyetem Tanárképző Intézete Asztalos János Gyakorlóiskolája lett, 1972-től az oktatás kiegészült földmérő képzéssel és a neve Asztalos János Kertészeti és Földmérési Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet, Gyakorlóiskola lett.

1974-től a végzett diákok két év gyakorlat letöltése után minősített dísznövénytermesztő vagy parképítő technikus címet kaphattak.

1955-től levelező tagozat is működött. Az oklevelet szerzettek száma eléri a 2000 főt.

Az 1950-es évektől kezdve a városfejlesztés, lakásbeépítés miatt az iskola területe egyre csökkent.1967-ben az Egressy út 73-ban megszűnt az oktatás. A Mogyoródi úton megmaradt alig 3 ha-os területen 1968-ban felépült az új iskola, amely jelenleg is működik. Neve 1992-től Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakképző Intézet, GATE Gyakorlóiskola.

1994-ben térképész szakkal egészült ki a képzés szerkezete. Az iskola 1952 óta egyben a gödöllői Szent István és a Budapesti Corvinus Egyetem Gyakorlóiskolája. Az iskola országos beiskolázású, ezért kollégiummal is rendelkezik.


Iskolánk alakulása 1906-tól:

1906. Kis Szuglói Gazdasági Ismétlő Iskola
1907. Székesfővárosi Önálló Gazdasági Népiskola
1913. Kertészeti Gazdasági és Háztartási Leányiskola
1926. Bp Székesfővárosi Községi Kertészképző Iskola, négy évfolyamos általános kertészeti jellegű.
1942.  Középfokú Kertészeti Tanintézet, négy évfolyamos képesítő bizonyítványt ad.

1943. Kertészeti Középiskola, négy évfolyamos, érettségi bizonyítványt ad.
1946. Mezőgazdasági Gimnázium, négy évfolyamos, érettségi bizonyítványt ad.
1950. Mezőgazdasági technikum Zöldség és Dísznövénytermesztési Tagozat, három évfolyamos képesítő bizonyítványt ad.
1954. Mezőgazdasági Technikum Zöldség- és Dísznövénytermesztési Tagozat, négy évfolyamos képesítő bizonyítványt ad.

1961. Kertészeti Technikum négy évfolyamos, képesítő bizonyítványt ad.
1967. Asztalos János Kertészeti Technikum, négy évfolyamos, képesítő bizonyítványt ad.
1969. Asztalos János Mezőgazdasági Technikum és Szakközépiskola.
1972-től Asztalos János Kertészeti és Földmérési Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet, Gyakorlóiskola.
1973-tól Agrártudományi Egyetem Tanárképző Intézete Asztalos János Gyakorlóiskolája
1991-től Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakképző Intézet, GATE Gyakorlóiskola


Budapest, 2019 augusztus 26.

Fónod Attila
Varga Márton Múzeumvezető
tanár
                                                         
Képgaléria

Tovább a kategóriában: « Bemutatkozás Névadónk »

Támogatóink

 elte-fuveszkert 81 x 81borhymini  logo face

Kiemelt támogatónk Mészáros József KASZK műszaki tanácsadó, aki több értékes növény örökbefogadásával lehetővé tette új honlapunk létrehozását. Köszönjük!

Kapcsolat

Tagintézményi OM azonosító: 035269/009
Telephely kód:
1149 Budapest, Mogyoródi út 56-60.

Telefon: +36-1-273-2741  /  Fax: +36-1-273-2744
E-mail: titkarsag.vmszki@gmail.com

Igazgató: Pintér Karolina

www.vmszki.hu

KMASZC Varga Márton Technikum / 1149 Budapest, Mogyoródi út 56 – 60.

Telefon: +36 (1) 273-2741